Formelt

Formelt
subjekt "der (her), det" refererer til et
adverbial (evt. underforstået).
Syn. formelt situativ.
Se også Sætningskløvning, Foreløbigt subj.
1. der (her):
a. Reelt subjekt er ubestemt:
der er fest i huset
der kommer mange mennesker.
b. Relativ sætning med "der" ("som" er
en konjunktion: pigen der kommer,
kender jeg.
c. Subjekt i passiv sætning
(= "man" i den aktive sætning):
der sælges film (= man sælger film)
d. Reference til et adverbial men det
reelle subjekt er en at-sætning:
der/her står i avisen, at han er
blevet gift.
2. det:
ved upersonlige verber: det regner/sner

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • formelt — …   Useful english dictionary

  • Norsk Medisinaldepot — AS Type Subsidiary Industry Pharmacies Founded 1957 F …   Wikipedia

  • hjemle — hjem|le vb., r, de, t (FORMELT berettige; FORMELT give adgang til) …   Dansk ordbog

  • påklage — I på|kla|ge 1. på|kla|ge sb., n, r, rne (FORMELT anke, klage) II på|kla|ge 2. på|kla|ge vb., r, de, t (FORMELT anke, klage over); påklage en afgørelse …   Dansk ordbog

  • sammentræde — I sam|men|træ|de 1. sam|men|træ|de sb., t, r, rne (FORMELT møde) II sam|men|træ|de 2. sam|men|træ|de vb., r, sammentrådte, sammentrådt (FORMELT holde et møde) …   Dansk ordbog

  • Der — Se Formelt subjekt, Sætningskløvning …   Danske encyklopædi

  • Folketinget — er med udgangspunkt i Grundloven Danmarks lovgivende magt, idet vedtagne love dog formelt skal underskrives af Kongen eller Dronningen for at være gældende. Det har til huse på Christiansborg og består af 179 medlemmer (mandater)(heraf to fra… …   Danske encyklopædi

  • Foreløbigt — subjekt/ det erstatter et nominalled. objekt Syn. foregribende subjekt. Se også Sætningskløvning, Formelt subjekt …   Danske encyklopædi

  • Reelt — subjekt Det betydningsmæssige virkelige subjekt i sætninger med foreløbigt og formelt subjekt. Syn. egentligt subjekt. Ex: det er godt at ham kommer der er mange mennesker på gaden …   Danske encyklopædi

  • Situativ — 1. Se Formelt subjekt. 2. Se Adverbiumsyntagme …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”